Mực ống phi lê (không đầu, không dè)

More Views

Mực ống phi lê (không đầu, không dè)

380.000₫

Mực ống làm sạch,không đầu không dè(mực ống phi lê)

Details

Mực ống làm sạch,không đầu, không dè(mực ống phi lê)