CUNG CẤP HẢI SẢN TƯƠI SỐNG

Cung cấp hải sản tươi sống tại tp.hcm.Cung cấp hải sản cho trường học,hải sản cho bếp ăn tập thể.