BẢNG GIÁ HẢI SẢN KHÁC

BẢNG GIÁ HẢI SẢN NGÀY: 22/03/2018

Cá Bạc má :      100.000đ/kg                            Tôm sú sống: 380.000đ/kg (30c/kg)

Cá Ngân :         90.000đ/kg

Cá Hường :      90.000đ/kg

Cá nục :           60.000đ/kg

Cá Ngừ:           80.000đ/kg

Cá Bớp:          200.000đ/kg

Cá Chim:        160.000đ/kg

Tôm Thẻ:        200.000đ/kg (40c/kg)

                       180.000đ/kg (50c/kg)

 

Bạn có thể xem thông tin tại các trang sau:

http://www.quangcao24h.com.vn/chi-tiet/xem/14/77204-chuyen-cung-cap-hai-san-cho-nha-hang-tiec-cuoi