BẢNG GIÁ HẢI SẢN KHÁC

BẢNG GIÁ HẢI SẢN NGÀY: 02/06/2018

Cá Bạc má :      80.000đ/kg         Tôm sú sống(30C/kg): 300.000/kg

Cá Ngân :         80.000đ/kg

Cá Hường :      80.000đ/kg

Cá nục :           50.000đ/kg

Cá Ngừ:           60.000đ/kg

Cá Bớp:          200.000đ/kg

Cá Chim:        160.000đ/kg

Tôm Thẻ:        170.000đ/kg (40c/kg)

                       150.000đ/kg (50c/kg)

 

Bạn có thể xem thông tin tại các trang sau:

http://www.quangcao24h.com.vn/chi-tiet/xem/14/77204-chuyen-cung-cap-hai-san-cho-nha-hang-tiec-cuoi